Våre tjenester

Vårt kontor kan tilby en rekke tjenester innen tannpleie.

  • Allmennpraksis
  • Akuttbehandling
  • Forebyggende tannbehandling
  • Kosmetisk tannpleie / bleking
  • Eldretannpleie
  • Kompositt / porselen / fasader
  • Kroner / broer / proteser
  • Kirurgi / rotfylling / tannkjøttbehandling
  • Slitasjeskader / bittskinnebehandling

Copyright © 2023 Østerås tannlegekontor.  |  Design og programmering: Ørnulf Bratlie